نصب CNGخودرو​

0
12
مرکز خدمات فنی CNGشکارچی
۱۲سال سابقه کاری در زمینه خدمات CNG
مخازنCNG-تمامی قطعات CNGدوگانه کارگاهی و کارخانه ای
تائیدیه برای دریافت معاینه فنی
تبدیل خودروهای بنزینی به دو گانه سوز
تعمیر انواع قطعاتCNGکارگاهی و کارخانه ای
  • آدرس :ارومیه، بلوار شکارچی، فلکه شکارچی، مرکز خدمات فنیCNGشکارچی
  • موبایل :۰۹۱۴۳۸۹۷۸۳۰-۰۹۱۴۷۶۷۷۸۳۰
  • تلفن :
  • فکس :
  • ایمیل :
ایام هفته صبح عصر
باز بسته باز بسته
شنبه ۸ ۸
یکشنبه ۸ ۸
دوشنبه ۸ ۸
سه شنبه ۸ ۸
چهارشنبه ۸ ۸
پنجشنبه ۸ ۸
جمعه  –  –