خانه مراکز علمی وفناوری ارومیه

مراکز علمی وفناوری ارومیه

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

wastp.ir

شهرک فناوری ارومیه

urmiatechpark.ir

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه

urmiaict.ir