خانه مراکز درمانی ارومیه

مراکز درمانی ارومیه

عنوانآدرستلفنوب سایت
مرکز بهداشت ارومیهخیابان عطایی، کوی دلگشاuhc.umsu.ac.ir
مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)خیابان ارشاد۳۳۴۵۹۵۳۸-۳۳۴۶۹۹۳۱-۳۳۴۶۹۹۳۲-۳۳۴۶۹۹۳۳-۳۳۴۶۹۹۳۴imam.umsu.ac.ir
بیمارستان شهید مطهریخیابان کاشانیmotahari.umsu.ac.ir
مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانیخیابان کاشانی، روبروی مجموعه ورزشی تختی۳۴۴۴۵۹۳-۳۴۴۴۵۹۲-۳۴۴۴۵۹۱taleghani.umsu.ac.ir
مرکز آموزشی و درمانی قلب حضرت سید الشهدا(ع)بلوار ۱۷ شهریور ، رویروی خیابان شهید صمدزاده۳۲۳۷۵۹۰۷-۱۶sshohada.umsu.ac.ir
مرکز آموزشی درمانی رازیجاده سلماسrazi.umsu.ac.ir
بیمارستان تخصصی شهید منصور عارفیانخیابان امام، خیایان بسیج، بیمارستان شهید منصور عارفیان۳۱۹۳۴۰۰۰arefian.ir
بیمارستان امام رضا(ع)خیابان مولوی ٣٣۶۵٩٩٢٧ - ٣٣۶۵٩٩٨۶ - ٣٣۶۵٩٩٨٧ - ٣٣۶۵٩٩٢٩ - ٣١٩٨٢٨٠٠
بیمارستان شفاخیابان امام۳۲۲۲۲۳۲۴shafahospitalur.com
بیمارستان دکتر صولتیخیابان امام۳۲۲۲۲۵۲۵dr-soulatihosp.com
بیمارستان آذربایجانخیابان شهید بشتی، بالاتر از دانشگاه۳۱۹۴۴۴۴۴azarbaijanhospital.com
بیمارستان ارتشخیابان سربازان گمنام،روبروی بلوار استادان۳۳۴۷۲۸۹۱