نام مرکز خریدآدرس
بازار ارومیهخیابان امام
پاساژ صدرخیابان خیام جنوبی
مجتمع تجاری عازمیخیابان استادان
مرکز خرید دانشکدهخیابان دانشکده
مجتمع تجاری پردیسخیابان استادان
بازارچه ترکیهجاده سرو
مرکز خرید آذربایجانخیابان خیام
پاساژ معماریخیابان امام
پاساژ ستارخانخیابان امام
پاساژ خلیلیخیابان باکری
پاساژ علاالدینبلوار مدرس
مجتمع تجاری الماس غربخیابان دانش
پاساژ نگینخیابان خیام
مجتمع تجاری مرواریدخیابان امام
پاساژ فیلیپسخیابان امام
مرکز تجارى آسمانخیابان حسنی
مجتمع تجاری امیدخیابان مدنی۲
پاساژ ارکخیابان خیام جنوبی
پاساژ امیریهخیابان امام
مجتمع تجاری مهرخیابان دانشکده
پاساژ انصارخیابان امام
پاساژ افتخاریخیابان امام
پاساژ امیر کبیرخیابان خیام
مجتمع بزرگ تجاری کیف و کفش رضاخیابان امام
پاساژ پاکوابتدای خیابان شمالی
مجتمع اداری تجاری و پزشکی ماندگار ارومیهخیابان حسنی
پاساژ برلیانخیابان امام
مجتمع تجاری طوبیخیابان امام
مجتمع تجاری یاقوتابتدای خیابان شمالی
مجتمع تجاری میلاد نورخیابان استادان
پاساژ جلالیابتدای خیابان شمالی
پاساژ پردیسخیابان استادان