خانه شماره های ضروری ارومیه

شماره های ضروری ارومیه

عنوانشماره تلفن
فوریتهای پلیسی۱۱۰
ستاد خبری وزارت اطلاعات۱۱۳
اورژانس۱۱۵
حفاظت نیروی انتظامی۱۱۶
اطلاعات تلفنی۱۱۸
ساعت گـویا۱۱۹
شرکت آب و فاضلاب۱۲۲
اورژانس اجتماعی۱۲۳
سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالا۱۲۴
آتـش نشانـی۱۲۵
قوه قضائیه۱۲۹
سازمان هواشناسی۱۳۴
سازمان بازرسی کل کشور۱۳۶
شهرداری تهران۱۳۷
وزارت کشور۱۳۸
شرکت قطارهای مسافری رجا۱۳۹
شرکت پست ( اعلام کد پستی )۱۴۰
مرکز مدیریت راههای کشور۱۴۱
سازمان تامین اجتماعی۱۴۲
اداره کل بیمه خدمات درمانی۱۴۳
ندای قـرآن۱۴۴
سازمان امداد و نجات۱۱۲
ندای مشاور بهزیستی۱۴۸
ندای بهداشت۱۴۹
سازمان صدا و سیما (ارتباطات مردمی)۱۶۲
سازمان فنی و حرفه ای۱۶۷
اعلام داروخانه های شبانه روزی۱۹۱
اعلام تقویم و اوقات شرعی۱۹۲
شرکت گاز (حوادث گاز)۱۹۴
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات۱۹۵
دفتر نظارت همگانی فرماندهی ناجا۱۹۷
شرکت توزیع برق۱۲۱