توزیع ۳۴۷میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی ها در استان

0
4
توزیع 347میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی ها در استان

معاون سازمان مدیریت برنامه بودجه استان در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خوی گفت:

از مجموع ۸۸۸۹ میلیارد تومان اعتبارات تملک و دارایی های استان تاکنون ۳۴۷ میلیارد تومان بر اساس شاخص ها بین دستگاههای اجرایی توزیع شده است. آقایی زاد افزود: بزودی مبلغ ۵۴۰۲ میلیارد تومان اعتبار توزیع نشده نیز در بین دستگاهای اجرایی استان با لحاظ شاخص های تعریف شده توزیع خواهد شد. وی تصریح کرد: امسال از محل اعتبارات تملک و دارایی استان بیش از ۱۹۰۰ طرح در استان اجرا می شود.

[ad_2]

گردآوری : پایگاه جامع بانک اطلاعاتی ارومیه

نظر بگذارید

Please enter your comment!
Please enter your name here