خانه بزرگان و مشاهیر ارومیه

بزرگان و مشاهیر ارومیه

برخی از بزرگان و مشاهیر ارومیه :

 1. حاج شیخ غلامرضا حسنی
 2. شهید مهدی باکری
 3. شهید حمید باکری
 4. یغما گلرویی
 5. دده کاتب
 6. کاظم خان قوشچی
 7. صفی الدین اورموی
 8. حسام ‌ ‌‌‌الدیـن چلبی‌
 9. سید حسین عرب باغی
 10. نسرین مقانلو
 11. امیرآقایی
 12. میرسعید معروف
 13. علی عبدالعلی زاده
 14. شهربانو امانی
 15. یداالله کارگرپیشه